FIJI

Ç̰͎̹̤͝A̵̶̬ͅC̶͞Ọ̠͎͏ ̴̘̩͖̰͠͠G̴̼͇̦͜͞A͔̮Z͚̞͟͡Á̹͟͝P̛̖̺̜҉Ǫ̸̵́


 Works     Palettes 
@dotpict